Betalingswijze contributie

Contributie voor nieuwe leden
De bij het lidmaatschap behorende contributie bedraagt 40,00 euro per kalenderjaar.
Het bijkomende eenmalige inschrijfgeld bedraagt 9,00 euro, wat het totaal voor het eerste (hele) jaar brengt op 49,00 euro.
Bij inschrijving gedurende het lopende jaar wordt het al verstreken deel van het jaar per kwartaal hierop in mindering gebracht. Dus:
Lid vanaf 1 januari dit jaar: 40,00 + 9,00 = 49,00 euro.
Lid vanaf 1 april: 30,00 + 9,00 = 39,00 euro.
Lid vanaf 1 juli: 20,00 + 9,00 = 29,00 euro.
Lid vanaf 1 oktober: 10,00 + 9,00 = 19,00 euro.
Lid vanaf 1 januari volgend jaar: 40,00 + 9,00 = 49,00 euro.

Contributie, verlenging voor leden
De bij het lidmaatschap behorende contributie bedraagt 40,00 euro per kalenderjaar.

Betaalwijze
Wil je zo vriendelijk zijn om het voor jou van toepassing zijnde bedrag over te maken naar girorekening nr. 5495364.
Ten name van:
St Simca en Matra Sports Club
Postbus 4015
2003 EA Haarlem

ATTENTIE
Vermeld bij de betaling:
- Contributie
- Je naam (voor- en achternaam) *
- Je postcode en woonplaats *
- Bestaande leden: Bij betaling van nieuwe contributie graag ook je lidnummer vermelden (zie lidmaatschapskaart of adresetiket)
* Indien je naam en/of woonplaats afwijkend zijn van de
door jou voor de betaling gebruikte rekening.
Alleen op deze manier is het voor onze ledenadministratie mogelijk om de binnengekomen betaling correct te verwerken, om daarmee je inschrijving of verlenging van het lidmaatschap af te kunnen ronden.

Voor betalingen vanaf een rekening in het buitenland zijn ook de volgende gegevens van belang:
IBAN: NL65 PSTB 0005 4953 64
BIC: PSTBNL21

Tot slot
Nieuwe leden:
Allereerst van harte welkom! Als je contributiebetaling bij ons binnen is, kunnen we je inschrijving verder verwerken en ontvang je een clubblad, een clubsticker en je lidmaatschapskaart.

Bestaande leden: Bedankt voor het verlengen van je lidmaatschap!

Graag tot ziens bij onze evenementen.


Met vriendelijke groeten,
Jan Wakker, secretaris
Simca & Matra Sports Club
Postbus 4015
2003 EA Haarlem
Nederland
secretaris@simcamatrasportsclub.nl
www.simcamatrasportsclub.nl